Welke stukken nodig zijn om de aangifte inkomstenbelasting in te kunnen vullen en eventuele verzoeken om toeslagen in te dienen, hangt van verschillende factoren af. Hieronder volgt een opsomming van stukken die nodig kunnen zijn van u en uw partner.

 • Jaaropgave van loon e/o uitkering
 • Jaaropgave hypotheek + WOZ waarde eigen woning
 • Stukken van de aankoop of verkoop van de woning (taxatie, notaris e.d.)
 • Gegevens tweede eigen woning
 • Jaaroverzicht van banktegoeden
 • Jaaroverzicht van leningen
 • Jaaroverzicht van effecten
 • Jaaroverzicht van lijfrentes
 • Jaaroverzicht arbeidsongeschiktheidverzekering
 • Jaaropgave pensioen(en)
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • Specifieke en niet vergoed gekregen zorgkosten
 • Geboortedata kinderen + evt. inkomen van de kinderen
 • Alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
 • Overzicht van betaalde giften
 • Uitgaven voor uw studie
 • Huurnota
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search